Afdruk

Postadres voor retourzendingen:

BIOGETA® Verzending
Hoofdstraat 21
35088 Battenberg
(gebruiken voor retourzendingen)

 

Verkoop en verzending door:

Alternawol eG
Auf der Beune 87
64839 Münster in Hessen
Duitsland
(alstublieft geen Keert terug naar dit adres!)

Raad van bestuur: Sebastian Krüger

 

Verantwoordelijk voor de inhoud van de site:

Alternawol LLC
1000 Brickell Ave. | Suite 715
33131 Miami FL
VS
(alstublieft geen Keert terug naar dit adres!)

CEO: Sebastian Krüger

Deze webpagina's en de daarop verstrekte informatie worden altijd zorgvuldig gecontroleerd en regelmatig bijgewerkt. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de informatie volledig, correct of up-to-date is.

Dit omvat vooral directe of indirecte links naar andere websites. Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de beheerders van die pagina's verantwoordelijk. Als u suggesties hebt met betrekking tot onze pagina's of een fout vindt, stuur ons dan een e-mail.

Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact!

We hebben er alles aan gedaan om deze homepage in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften te maken. Mocht iemand desondanks opmerken dat hier iets belangrijks ontbreekt, dat rechten van derden zijn geschonden, dat wettelijke bepalingen niet volledig zijn geïmplementeerd of dat er mededingingsrechtelijk problemen zouden kunnen ontstaan, dan verzoek ik om een snel, gratis en voldoende toelichtend bericht onder verwijzing naar § 12 lid 1 UWG.

Wij garanderen dat de terecht gewraakte passages of delen van deze webpagina's binnen een redelijke termijn worden verwijderd of onmiddellijk worden aangepast aan de wettelijke vereisten, zonder dat u een advocaat hoeft in te schakelen.

De tussenkomst van een advocaat om de websitebeheerder tegen betaling een waarschuwing te geven, stemt niet overeen met de werkelijke of veronderstelde intentie van de beheerder en zou daarom een schending van artikel 8 (4) UWG vormen wegens het nastreven van irrelevante doelstellingen als overheersend motief voor het instellen van een procedure, in het bijzonder een intentie om kosten te genereren als feitelijke drijfveer, evenals een schending van de plicht om de schade te beperken.

 

Geschillen oplossen

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr

U vindt ons e-mailadres in de juridische kennisgeving hierboven. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 (1) TMG (Duitse Telemediawet) en algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke inbreuk. Zodra we ons bewust worden van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding. Als we ons bewust worden van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de sitebeheerders op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

nl_NLNederlands