Algemene voorwaarden van Alternawol eG

 

§1 Geldigheid voor ondernemers en definities van termen

(1) De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn handel, bedrijf of beroep vallen (Sectie 13 BGB).

§2 Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst

(1) De volgende bepalingen over het sluiten van overeenkomsten zijn van toepassing op bestellingen via onze online shop https://biogeta.shop

(2) In het geval van het sluiten van een contract, het contract met Alternawol eG
Auf der Beune 87, 64839 Münster in Hessen.

(3) De presentatie van de goederen in onze online shop vormt geen juridisch bindend contractueel aanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

Het aanbod moet schriftelijk of in tekstvorm worden aanvaard of door toezending van de bestelde goederen binnen een week. Als de termijn verstrijkt zonder resultaat, wordt het aanbod geacht te zijn verworpen.

(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetshop gelden de volgende regels:

De consument doet een bindend contractueel aanbod door de bestelprocedure in onze online shop succesvol af te ronden.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken
3) De gegevens in het winkelmandje controleren
4) Druk op de knop "Afrekenen
5) Log in op de online shop nadat je je hebt geregistreerd en de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) hebt ingevoerd.
6) Controleer of corrigeer de ingevoerde gegevens.
7) Bindende verzending van de bestelling door te klikken op de knop "bestellen tegen betaling" of "kopen".

Voordat de consument de bindende bestelling verzendt, kan hij terugkeren naar de website waarop de gegevens van de klant zijn opgeslagen en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten door op de "Terug"-knop te drukken die zich in de door hem gebruikte internetbrowser bevindt nadat hij zijn gegevens heeft gecontroleerd. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door een automatisch gegenereerde e-mail te sturen (ontvangstbevestiging). Dit vormt geen aanvaarding van het aanbod. Het aanbod wordt schriftelijk, in tekstvorm of door toezending van de bestelde goederen binnen een week aanvaard.

Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze online shop:

We sturen je de bestelgegevens en onze AV per e-mail. U kunt de AV ook op elk gewenst moment bekijken op https://biogeta.shop/AGB/.
Om veiligheidsredenen zijn je bestelgegevens niet langer toegankelijk via het internet.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde €-prijzen zijn inclusief wettelijke btw en andere prijscomponenten. Verzendkosten kunnen worden toegevoegd. Voor bestellingen buiten de eurozone kunnen belastingen van het betreffende land en invoerrechten worden toegevoegd, die voor rekening van de klant zijn.

(2) De consument heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, PayPal, giropay, SEPA-domiciliëring, debetkaart of creditcard.

(3) Als de consument heeft gekozen voor vooruitbetaling, verbindt hij zich ertoe de aankoopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

(4) Als de consument een "huurovereenkomst" heeft afgesloten, moet de maandelijkse huur vooraf voor elke maand worden betaald. In geval van opzettelijke of onopzettelijke (bijv. door onvoldoende geld op de rekening) annulering van de huurovereenkomst, moet het huurobject aan het einde van de betaalde huurperiode op kosten van de consument worden teruggegeven.

§4 Levering en retourneren

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben aangegeven in de productomschrijving, zijn alle door ons aangeboden artikelen direct klaar voor verzending. De levering vindt uiterlijk binnen 5 werkdagen plaats. In geval van vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag nadat de betalingsopdracht is verzonden naar de bank die verantwoordelijk is voor de overschrijving en voor alle andere betalingsmethoden op de dag nadat het contract is gesloten. Als de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag valt op de plaats van levering, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Levering geschiedt door Alternawol eG, Auf der Beune 87, 64839 Münster, Duitsland.

(3) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel gaat pas over op de koper wanneer het artikel aan de koper wordt overhandigd, zelfs in geval van verkoop door verzending.

(4) Na aanvaarding van de levering moet de consument de goederen direct controleren op eventuele schade en deze, indien nodig, onmiddellijk (binnen 24 uur) schriftelijk melden aan de verkoper (per e-mail aan shop@biogeta.com). Later gemelde schade wordt niet vergoed.

(5) Retourzendingen geschieden op kosten van de consument. Het adres voor retourzendingen is: BIOGETA® Versand, Hauptstraße 21, 35088 Battenberg, Duitsland.

§5 Eigendomsvoorbehoud

We behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:


Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

Annuleringsvoorwaarden:

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Dit geldt niet voor goederen die speciaal voor de klant zijn gemaakt of op maat gemaakt (geïndividualiseerd).

Voor producten van het merk BIOGETA® is het door ons verleende recht van retour 30 dagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen:

Alternawol eG, Auf der Beune 87, 64839 Münster in Hessen
E-mail: shop@biogeta.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen weigeren je geld terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet ons de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen (30 dagen voor BIOGETA-producten) vanaf de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, terugzenden of overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

****************************************************************************************************

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeld annuleringsformulier

Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.

Aan:
Alternawol eG, Auf der Beune 87, 64839 Münster in Hessen
E-mail: shop@biogeta.com

Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)_____________________________________________________Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

__________________

datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

Duits en Engels zijn beschikbaar als contracttalen.

§10 Verzorging van andere items

Wanneer je een HOME Harmoniser huurt, moet je ervoor zorgen dat het gehuurde item met zorg wordt behandeld. Als het product ernstige gebreken vertoont, bijvoorbeeld in de vorm van krassen, wanneer het aan het einde van de huurperiode wordt geretourneerd, worden de gemaakte reparatie- en schuurkosten apart in rekening gebracht tegen het standaard uurtarief van een ambachtelijk bedrijf.

nl_NLNederlands