§6 Herroepingsrecht van de klant als consument


Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Belangrijke opmerking: naast de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen, verlenen wij een recht van retour voor alle biofield-vormende Biogeta producten van 30 dagen!

Annuleringsvoorwaarden


Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen

Biogeta Verzending
Hoofdstraat 21
35088 Battenberg
E-mail: mail@strahlenfrei-wohnen.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen.

Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen weigeren je geld terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

****************************************************************************************************

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Aan:
Biogeta Verzending
Hoofdstraat 21
35088 Battenberg

E-mail: mail@alternawol.org

Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)
_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

__________________

datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal
Duits en Engels zijn beschikbaar als contracttalen.

Status van de GTC feb.2023

gemaakt door agb.de

nl_NLNederlands